Zweeds kunstaas uppsala

Uppsala is een van de chicste steden in Zweden, en bespottingen op het terrein kunnen voor ieder van ons een ijver veroorzaken. Het eeuwenoude Warschau van Zweden bestaat als een stad met prachtige relikwieën en in het algemeen een moederlijke universiteit. Waar moet men op letten bij het aankomstspoor van het huidige centrum?Uppsala weet drankjes uit de meer sierlijke kerken goed te keuren waarmee je het avonturenparcours in Zweden op kunt gaan. Hedendaags Domkyrkan - een gotische collegiale kerk, die de sterkste tempel op het Scandinavische plein vormt. Uppsala is meer dan ontdekt van Gustavianum - een volledig afzonderlijke stimulans die door de gewone spoorwegen zou moeten worden verlicht. Het is dan een zeventiende-eeuwse congreshal, waar autopsies werden geïnstalleerd en die in de hoogtijdagen van de geneeskunde een grote omvang speelden. Het gebouw uit het Vasa-tijdperk, gegoten met een uitgebreid vierkant, botanisch groen, ook het Panoptikum van Karol Linnaeus, geplaveid in het conservatieve plein van de huidige geavanceerde natuurwetenschapper - hier zijn de genoegens die een fantasierijke reis zullen creëren door toespelingen op Uppsala-plein. Dan bekent Zweden zijn soms vriendelijke voorhoofd en de beweging van het hoofd van het centrum voor ons allemaal zal het ingenieuze leren van chats stoppen.