Kassa novitus deon e

Elke ondernemer die zich in een eenvoudige bedrijfskassa bevindt worstelt elke dag met andere problemen die gerechten ook kunnen veroorzaken. Zoals alle computerapparatuur, zijn kassa's niet vrij van gebreken en soms bederven. Niet alle ondernemers weten dat in elk element waarin een record wordt gemaakt met behulp van een kassa, het een ander apparaat zou moeten hebben - alleen in het geval van een uitsplitsing van deze sleutel.

Het ontbreken van een back-up-kassa voor de verkoop van producten of assistentie kan resulteren in boetes die worden opgelegd door het belastingkantoor, omdat dit het record van verkopen tijdens het uitvallen van het hoofdapparaat zal voorkomen. Documenten die samen met de kassa worden bewaard, moeten een fiscaal kasregister-serviceboek bevatten. In deze brief worden niet alleen alle reparaties aan het apparaat gedaan, maar ook gegevens over de fiscalisering van de schatkist of de uitwisseling van zijn gedachten. In de servicekunst wilt u een uniek nummer invoeren dat door het belastingkantoor aan de kassa is verstrekt, de naam van het bedrijf en het adres van het pand waar het bedrag wordt gebruikt. Al deze tips zijn nodig in het geval van inspecties door het belastingkantoor. Nieuws in het bewustzijn van het fonds verandert ook in de activiteiten van een gespecialiseerde dienst, waarbij elke ondernemer die een kasregister gebruikt een ondertekend contract moet hebben. Bovendien moet u het belastingkantoor informeren over elke wijziging in de service van de kassier. De verkoop van fiscale bedragen moet op een continue manier worden uitgevoerd, dus als u het geheugen van de kassa wilt vullen, moet u een nieuwe opinie ruilen, denk hierbij aan het lezen van het geheugen. Het geheugen van de kassa lezen kan bestaan - ook als het is gerepareerd, maar alleen door een geautoriseerde entiteit. Bovendien moet de activiteit worden uitgevoerd in aanwezigheid van een medewerker van het belastingkantoor. Uit de aflezing van de fiscale kassa wordt een passend rapport opgesteld, waarvan de kopie zelf aan het belastingkantoor en de andere aan de ondernemer toekomt. Het moet dit protocol in overeenstemming met andere documenten met betrekking tot de kassa houden - de werking ervan kan van invloed zijn op het opleggen van een boete door het kantoor.